Kiçijik Maque 45 & 53ft iberiş konteýni

Kiçijik Maque 45 & 53ft iberiş konteýni

Gysga düşündiriş:

Konteýner, halkara standart konteýner we standart däl konteýnerlere bölünen ýükleri dolandyrmak üçin ulanylýan adaty gap.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Gurluşy

Guty görnüşi logistika pudagynda kem-kemden öz beýanyny tapdy, içki gat gatlak garawul plastinkasy bilen ýygnalýar, göçme sütünleri itekläp we yza çekip bolýar, hemmesini açmak üçin daşky görnüşi Europeanewropadan getirilen tarpulini ulanýar, her baglanyşyk a bilen gurulýar arka suw enjamy.

Umumy aýratynlyklar

40 fut beýik gap (40HC): uzynlygy 40 fut, beýikligi 9 fut 6 dýum;uzynlygy 12.192 metr, beýikligi 2,9 metr, ini 2,35 metr, adatça 68CBM ýüklenen.
40 fut umumy gap (40GP): uzynlygy 40 fut, beýikligi 8 fut 6 dýum;uzynlygy 12.192 metr, beýikligi 2,6 metr, ini 2,35 metr, köplenç 58CBM ýüklenen.
20 fut umumy gap (20GP): uzynlygy 20 fut, beýikligi 8 fut 6 dýum;uzynlygy 6.096 metr, beýikligi 2,6 metr, ini 2,35 metr, adatça 28CBM ýüklenen.
45 fut beýik gap (45HC): uzynlygy 45 fut, beýikligi 9 fut 6 dýum;uzynlygy 13,716 metr, beýikligi 2,9 metr, ini 2,35 metr, takmynan 75CBM ýüklenen.

Önüm aýratynlyklary

Harytlary amatly ýüklemek we düşürmek, ýeňil agram gutusy, açyk görnüşi.

Potensial

45ft konteýner-Surat-2-jikme-jiklikler

1. Umumy gap

A. 20'GP
a.Goüküň arassa agramy: 21670kg ýa-da 28080kg
b.Içki ölçegi: 5.898m * 2.352m * 2.385m
c.Adaty ýüklemek: 28CBM

B. 40'GP
a.Goüküň arassa agramy: 26480 kg
b.Içki ölçegi: 12.032m * 2.352m * 2.385m
c.Adaty ýüklemek: 56CBM

2. Cokary kub konteýner

Ölçegi: A.40'HQ
a.Goüküň arassa agramy: 26280 kg
b.Içki ölçegi: 12.032m * 2.352m * 2.69m
c.Adaty ýüklemek: 68CBM

B. 45'HQ
a.Goüküň arassa agramy: 25610 kg
b.Içki ölçegi: 13.556m * 2.352m * 2.698m
c.Adaty ýüklemek: 78CBM

Hasaplaýyş bölümi

Konteýner hasaplaýyş birligi, gysgaldylan görnüşi: TEU, 20 fut öwrüliş birligi diýlip hem atlandyrylýar, konteýner gutularyň sanyny hasaplamak üçin öwrülişik birligi.Halkara standart guty bölümi hökmünde hem bellidir.Adatça gämi ýükleýän konteýnerleriň kuwwatyny görkezmek üçin ulanylýar, şeýle hem möhüm statistika, konwersiýa bölümleriniň konteýnerleri we port geçirijiligini görkezmek üçin ulanylýar.

Countriesurtlaryň köpüsinde konteýner transporty, 20 fut we 40 fut uzynlykdaky iki konteýner ulanylýar.Konteýner gutusynyň hasaplamasynyň sanyny birleşdirmek üçin 20 metrlik konteýner, hasaplaýyş birligi hökmünde, 40 metrlik konteýner, iki sany hasaplaýyş birligi hökmünde, konteýner işiniň hasaplamasyny birleşdirmek üçin.

Konteýnerleriň sanynyň statistikasynda "fiziki guty" diýlip hem atlandyrylýan tebigy guty bar.Tebigy guty fiziki gutyny öwürmeli däldir, ýagny 40 metrlik konteýner, 30 metrlik konteýner, 20 metrlik konteýner ýa-da konteýner statistikasy hökmünde 10 metrlik konteýner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Esasy programmalar

    Konteýner ulanmagyň esasy usullary aşakda berilýär