Önümler

Önümler

 • 20FT REFER MAZMUNY

  20FT REFER MAZMUNY

  Önümiň giriş : Maksimum 2221mm.Jemi agramy 28,4 cbm Tare agramy (sowadyjy bölüm bilen) 30480 kg Maks.2940 kg agyrlyk.27540 kg sowadyş bölümi CARRIER / DAIKIN / TERMOKING sowadyş kuwwaty (w) 6300/5800 AT -18 side Içinde / + 38 60 60/50 Hz esasy aýlawyň daşynda ...
 • tirkeg oky

  tirkeg oky

  Önümiň tanyşdyrylyşy Önümçilikde subut edilen öndürijiligi bilen bu pudakda giňden ulanylýan Pes garyndyly işlenilen pyçaklar, bökdençsiz kebşirlenen we umumy ýylylygy bejermek prosesi Ok oklary we tormoz konsentratorlarynyň hemmesi galyp ýasalýar, has güýçli we has durnukly bolmagyny üpjün edýär Specialörite ok egninde klon şekilli dizaýn, stresiň konsentrasiýasyny peseltmek we ýadawlyga garşy öndürijiligi güýçlendirmek Ok oklarynda täsin dizaýn (iki ujunda takyk pese gaçýan perişde bilen) ...
 • Trailer tekerleri

  Trailer tekerleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy Ulag 40 aýakly konteýner ýa-da howply tank gaplary daşamak üçin ulanylýar.Konteýner daşaýyş ýarym tirkeginiň çekiş nokadyndaky çarçuwanyň umumy beýikligi 140,150,160,180,200 mm we yzky gorag gurluşy saýlanýar.Howa asma görnüşi saýlanýar we ýapyk ýa-da ýarym ýapyk penjire we plastmassa palçyk saklaýan kafel saýlanýar.Tigir bazasy 7442 + 1310 + 1310 arka asma 1440, tigir bazasy 7347 + 1310 + 1310 arka asma 1760, tigir bazasy 715 ...
 • Konteýner ýarym awtoulag

  Konteýner ýarym awtoulag

  Önümiň tanyşdyrylyşy Ulag 40 aýakly konteýner ýa-da howply tank gaplary daşamak üçin ulanylýar.Konteýner daşaýyş ýarym tirkeginiň çekiş nokadyndaky çarçuwanyň umumy beýikligi 140,150,160,180,200 mm we yzky gorag gurluşy saýlanýar.Howa asma görnüşi saýlanýar we ýapyk ýa-da ýarym ýapyk penjire we plastmassa palçyk saklaýan kafel saýlanýar.Tigir bazasy 7442 + 1310 + 1310 arka asma 1440, tigir bazasy 7347 + 1310 + 1310 arka asma 1760, tigir tigirleri ...
 • 40 metrlik konteýner

  40 metrlik konteýner

  Önümiň tanyşdyryş konteýni, halkara standart konteýner we standart däl konteýnerlere bölünen ýükleri dolandyrmak üçin ulanylýan adaty gap.Konteýnerleriň sanyny hasaplamagy aňsatlaşdyrmak üçin, konwersiýa standart gutusy hökmünde 20 metrlik konteýner alyp bilersiňiz (TEU, ýigrimi fut ekwiwalent birlik diýilýär).40agny 40ft konteýner = 2TEU 30ft konteýner = 1.5TEU 20ft konteýner = 1TEU 10ft konteýner = 0.5TEU Adaty konteýnerden başga-da demirýolda we ai ...
 • konteýner transport ýarym awtoulag

  konteýner transport ýarym awtoulag

  Ulag 40 aýakly konteýner ýa-da howply tank gaplary daşamak üçin ulanylýar.

  Ulag 40 aýakly konteýner ýa-da howply tank gaplary daşamak üçin ulanylýar.

 • Hytaý iň ýokary konteýner öndürijilerini açýar

  Hytaý iň ýokary konteýner öndürijilerini açýar

  Konteýner, halkara standart konteýner we standart däl konteýnerlere bölünen ýükleri dolandyrmak üçin ulanylýan adaty gap.

 • Hytaý kiçijik maque konteýner kafe öndürijisi

  Hytaý kiçijik maque konteýner kafe öndürijisi

  Konteýner otagy, modully binanyň täze görnüşi, özboluşly özüne çekijiligi we ösüş potensialy has köp dizaýneriň ünsüni özüne çekdi we konteýner binasyny has köp şahsyýet we gözellik dizaýnyna öwürdi.Häzirki wagtda bu bina esasan ýaşaýyş jaýlary, dükanlar, myhmanhanalar, B&B, kafe we ​​beýleki dürli binalar üçin ulanylýar.

 • Hytaý kiçijik maque ykjam ofis öndürijisi

  Hytaý kiçijik maque ykjam ofis öndürijisi

  Konteýner ofisinde çeýe gurnama ulanylýar, hereket etmek aňsat we çykdajylary tygşytlamak, daşky görnüşi hem islege görä birleşdirilip bilner, ýygnagyň görnüşine görä ýaşaýyş jaýlarynyň dürli görnüşlerine öwrülip, ​​şäheriň özboluşly ajaýyp görnüşine öwrüler. .

 • Kiçijik Maque gyssagly halas ediş gaplary

  Kiçijik Maque gyssagly halas ediş gaplary

  Specialörite konteýner gutynyň ululygyny we görnüşini kesgitlemek üçin ulanylyşyna görä halkara standartyna laýyk gelmeýän bir görnüş.

 • Kiçijik Maque 45 & 53ft iberiş konteýni

  Kiçijik Maque 45 & 53ft iberiş konteýni

  Konteýner, halkara standart konteýner we standart däl konteýnerlere bölünen ýükleri dolandyrmak üçin ulanylýan adaty gap.

 • Kiçijik maque 20ft ýük daşaýan konteýner zawodlary

  Kiçijik maque 20ft ýük daşaýan konteýner zawodlary

  Konteýner, halkara standart konteýner we standart däl konteýnerlere bölünen ýükleri dolandyrmak üçin ulanylýan adaty gap.
  Konteýnerleriň sanyny hasaplamagy aňsatlaşdyrmak üçin, konwersiýa standart gutusy hökmünde 20 metrlik konteýner alyp bilersiňiz (TEU, ýigrimi fut ekwiwalent birlik diýilýär).

12Indiki>>> Sahypa 1/2

Esasy programmalar

Konteýner ulanmagyň esasy usullary aşakda berilýär