Qualityokary hilli gapdal açylýan gap

Qualityokary hilli gapdal açylýan gap

Gysga düşündiriş:

Konteýner, halkara standart konteýner we standart däl konteýnerlere bölünen ýükleri dolandyrmak üçin ulanylýan adaty gap.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Konteýneriň görnüşi

Ulanylyşyna görä, adatça gury ýük gaplaryna bölünýär.
DC (gury gap);
Sowadyjy gap:
RF (sowadyjy gap);
Tank gapy:
TK (tank gap);
Tekiz gap gap:
FR (tekiz gaply gap);
Topokarky konteýner:
OT;(ýokarky gap açmak);
Asylýan eşikler şkafy:
HT we ş.m.

Gutynyň görnüşine görä, adaty kabinetlere bölüp bolar: GP super ýokary kabinet: HQ.

Adaty konteýnerden başga-da, demirýolda we howa transportynda käbir ownuk gaplar hem ulanylýar, meselem, demir ýol ulagymyz uzak wagtlap 1 tonna guty, 2 tonna guty, 3 tonna guty we 5 tonna guty ulanylýar.

Kiçijik Maque dürli görnüşli gaplar bilen üpjün edip biler we müşderiler üçin ýöriteleşdirilen çözgütleri hem berip biler.Önümleriň dizaýny we önümçiligi, içerde we daşary ýurtda degişli sertifikat standartlaryna laýyk gelýär we gutularyň agyr tebigy gurşawa laýyk gelmegini üpjün etmek üçin dürli çylşyrymly şertlerde ýörite gaplary ulanmagyň simulýasiýa synaglaryny goşmak bilen her dürli berk synaglardan geçýär. şol bir wagtyň özünde önümler enjamlary, ýörite transport usullaryny, nebit gözlegini we beýleki ulanyşlary goramak üçin ulanylýar.

Gapdal açylýan konteýner-esasy11

Aýratynlyklary

Köplenç ulanylýan konteýner aýratynlyklary: halkara adatça adaty guty (TEU) diýilýän 20GP.40GP-ni 2 TEU-a öwrüp bolýar.

20GP: daşky ululygy 20 fut * 8 fut * 8 fut 6 dýuým (6MX2.4MX2.6M ýa-da ş.m.), içki göwrümi 5.89M * 2.35M * 2.38M, öz agramy: 2000-2200KGS, ýük jemi agramy, adatça, 17,5 tonna, dürli ugurlar boýunça gämi eýeleriniň dürli agram çäkleri bolar, aşa agyr şkaf, hatda kabinetiň agramy 30 tonnadan geçip bilmez, göwrümi 24- göwrümi 24-30 kub metr.

40GP: daşky ululygy 40 fut * 8 fut * 8 fut 6 dýuým (takmynan 12.2MX2.4MX2.6M), içki göwrümi 12M * 2.3M * 2.4M, konteýneriň agramy: 4000-4300KGS, ýüküň umumy agramy 24 tonna, hatda konteýneriň agramy 30 tonnadan geçip bilmez, dürli ugurlar boýunça her bir gäminiň eýesi dürli agram çäklerine eýe bolar, göwrümi 54-60 kub metr.

40HQ: daşky ululygy 40ft * 8ft * 9ft6 dýuým (takmynan 12.19MX2.4MX2.9M), içki göwrümi 12M * 2.3M * 2.7M, agramy: 4000-4600KGS, ýüküň umumy agramy adatça 24 tonna, hatda konteýner agramy 30 tonnadan geçip bilmez, her bir gäminiň eýesi dürli ugurlar üçin dürli agram çäklerine eýe bolar, göwrümi 67-70 kub metr.Sesi 67-70 kub metr.

Boýy 45 fut: içki göwrümi 13.58M * 2.34M * 2.71M, konteýneriň agramy 30 tonnadan geçip bilmez, göwrümi 86 kub metr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Esasy programmalar

    Konteýner ulanmagyň esasy usullary aşakda berilýär