Hytaý iň ýokary konteýner öndürijilerini açýar

Hytaý iň ýokary konteýner öndürijilerini açýar

Gysga düşündiriş:

Konteýner, halkara standart konteýner we standart däl konteýnerlere bölünen ýükleri dolandyrmak üçin ulanylýan adaty gap.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Konteýnerleriň görnüşleri

Ulanylyşyna görä, adatça gury ýük gaplaryna bölünýär.
DC (gury gap);Sowadyjy gap:
RF (sowadyjy gap);
Tank gapy:
TK (tank gap);
Tekiz gap gap:
FR (tekiz gaply gap);
Topokarky konteýner: OT;(ýokarky gap açmak);
Asylýan eşikler şkafy:
HT we ş.m.
Gutynyň görnüşine görä, adaty kabinetlere bölüp bolar: GP super ýokary kabinet: HQ.

Köplenç gönüden-göni OT diýlip atlandyrylýan ýokarky konteýner açyň.meselem 20'OT diýilýän 20 fut açyk ýokarky gap.Açyk ýokarky gap, ýörite şkaf, adyndan görnüşi ýaly, ýokarsy açyk, adatça suw geçirmeýän kanwas örtügi bilen enjamlaşdyrylan we sim möhürleýji enjam bilen ýüklenip we düşürilip bilner.Açyk ýokarky gap ýüklenende, ýokarky kanwalar bir ujuna togalanar we harytlara zeper ýetirmek aňsat däl we düzeltmek aňsat bolan kran ýa-da beýleki enjamlar bilen harytlar ýokardan gutujyga çykarylar. guty.Aýratynam forklift bilen ýüklemek aňsat däl ýa-da barmaly portda çykarmak aňsat däl harytlar üçin has amatlydyr.Mysal üçin, uly tehnika we enjamlar, aşa agramly polat, agaç, uly göwrümli tabaklar, aýna we ş.m.

Iň ýokary konteýner ululygyny açyň

Açyk ýokarky gap, beýleki adaty gaplar bilen deňdir, ýöne üçegi bolmasa, beýleki gaplaryň beýikliginden ýokary ýükler bilen ýüklenip bilner.

20 'açyk ýokarky gapyň ululygy
Içki ölçegleri: 5.893mx 2.346mx 2.353m

Gapynyň ululygy: 2.338mx 2.273m

Iň uly ululygy: 5.488m × 2.230m

Içki göwrümi: 32 kub metr

Agramy: umumy agramy 30.48 tonna / konteýner agramy 2.250 tonna / 28.230 tonna ýük

40ft açyk ýokarky gapyň ululygy
Içki ölçegleri: 12.029mx 2.348mx 2.359m

Gapynyň ululygy: 2.338mx 2.275m

Iň uly ululygy: 11,622m × 2.118m

Göwrümi: 66 kub metr Agramy: 32,5 tonna jemi / 3,800 tonna şkaf / 28,700 tonna ýük


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Esasy programmalar

    Konteýner ulanmagyň esasy usullary aşakda berilýär