SoonB ýakyn wagtda elektrik ulagymda garşylyklaýyn derňew geçirjekdigini habar berdi we Söwda ministrligi global awtoulag senagaty zynjyrynyň üpjünçilik zynjyryny çynlakaý bozup we ýoýjakdygyny aýtdy.

SoonB ýakyn wagtda elektrik ulagymda garşylyklaýyn derňew geçirjekdigini habar berdi we Söwda ministrligi global awtoulag senagaty zynjyrynyň üpjünçilik zynjyryny çynlakaý bozup we ýoýjakdygyny aýtdy.

1-nji gün

EU soonB ýakyn wagtda elektrik awtoulagymda garşy derňew geçirjekdigini habar berdi we Söwda ministrligi global awtoulag senagaty zynjyrynyň üpjünçilik zynjyryny çynlakaý bozup we ýoýjakdygyny aýtdy;

② Şri-Lanka iýmitde trans ýagyň ulanylmagyny gadagan etmek we çäklendirmek isleýär;

③ ABŞ-nyň Halkara Söwda Geňeşi, bal senagatyna ýetirilen zyýanyň dördünji gezek gözden geçirilmegine garşy çykdy;

Angliýa Brexitden soňky serhet barlaglaryny EUB harytlary boýunça 2024-nji ýyla çenli yza süýşürer;

⑤ Hindistan oktýabr aýyndan iýilýän şekeriň eksportyny gadagan eder;

(6) Meksika Hytaýyň örtülen polat plitalaryna zyňylmaga garşy ilkinji gutarnykly kararyny berdi;

⑦ Zähmet gepleşikleri kesildi we ABŞ-nyň awtoulag işgärleri tarapyndan umumy iş taşlaýyş başlandy;

Central Europeanewropanyň Merkezi Banky göterim mukdaryny rekord derejede 4% ýokarlandyrdy;

⑨ Hytaý Söwdaçylar Portunyň konteýnerleri ilkinji sekiz aýda 118,85 million TEU bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 30,9% köpeldi;

Air Elektron howa belliklerine doly geçmek üçin “Korean Air”.


Iş wagty: 18-2023-nji sentýabr

Esasy programmalar

Konteýner ulanmagyň esasy usullary aşakda berilýär